9 ian. 2011

Ce este emoţia exprimată?

Emoţia expimată este un construct din psihologie, definit (Brown, 1962, 1972) prin 5 componente:
1. supraimplicarea emoţională
2. comentarii critice
3. ostilitate
4. remarci pozitive
5.căldură în relaţiile interpersonale

           Unele studii iau în considerare doar primele 3 componente ale emoţiei exprimate, considerând că acestea ar fi factori de risc pentru recăderile din tulburările mai sus menţionate, în timp ce alte studii iau în considerare toate cele 5 componente prin care Brown a definit emoţia expimată.
            De obicei, in literatura psihiatrică şi psihologică, un “înalt nivel al emoţiei exprimate” se referă la trăsăturile negative ale acesteia. Ar fi mai clar pentru cititorii acestor studii dacă s-ar preciza clar “un nivel înalt al emoţiei negative exprimate”.  
            S-a dovedit prin multiple studii faptul că un nivel înalt al emoţiei exprimate (caracterizat prin atitudine critică, ostilă  şi supra-implicată emoţional) la rudele unei persoane cu o tulburare mentală este un factor precipitant al recăderilor în tulburări precum schizofrenia, alcoolismul, tulburarea bipolară sau la copiii cu dizabilităţi de învăţare.
            S-a pus problema dacă emoţia exprimată este o trăsătură (care există la rudele pacienţilor înainte de debutul tulburării) sau o stare (apărută după debutul afecţiunii) şi dacă există variaţii transculturale, precum şi dacă este etic acest construct (deoarece presupune posibila culpabilizare a rudelor),  precum şi cum poate fi modificat un nivel înalt al emoţiilor negative exprimate.
          

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu